Glenalvon Open Day

Glenalvon House 8 Lithgow Street, Campbelltown, NSW, Australia

Glenalvon Open.

CAHS General Meeting.

CAHS General Meeting. 1.30pm Speaker: John Morthen Topic: “Campbelltown’s POW: The WW2 story of Robert Goodear”.

Glenalvon Open Day.

Glenalvon House 8 Lithgow Street, Campbelltown, NSW, Australia

Glenalvon Open Day. 10am to 1pm.